Gamuchirai

Photo Credit: Becoming The Muse

Mutambo Wandinofarira

Zita rangu ndinonzi Gamu. Ndiri mukomana ane makore 12. Kana ndakura ndinoda kuita mutungamiri wenyika. Chikafu chandinoda chinonzi rice nechicken. Ndinoyera shumba inonzi Nyamuziwa. Ndinofarira kutamba bhora.

Ndinogara kuSnakePark uye chikoro changu chinonzi CTT. Kumusha kwangu kunonzi Mozambique.

Ndiri mutambi anotamba bhora panamba9 ndichishuta. Timu yandinofarira inonzi Paris Saint Germain zvichimirira PSG.


Ndatenda.

Translation:

My Favorite Sport

My name is Gamu. I am a boy aged 12. When I grow up I want to become the president. My favorite food is rice and chicken. My totem is the Nyamuziwa lion. I like playing soccer.

I live at Snake Park and my school is called CTT. I come from Mozambique.

I play soccer on position 9 as a striker. My favorite team is Paris Saint Germain, PSG for short.

Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: